ABC productes ecològics

Què són i com es regulen els productes elaborats ecològics?

Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals que han estat transformats mitjançant tècniques que minimitzen la contaminació i les pèrdues de qualitat, sempre restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.

Què són i com es regulen els productes elaborats ecològics?

Existeix una normativa que s’ha d’aplicar en totes les etapes de producció, preparació i distribució, des de la producció primària fins a l’emmagatzematge, transformació, transport, distribució i subministrament al consumidor final. Aquesta normativa es basa en els següents principis fonamentals.

  • La preparació dels aliments ecològics transformats es mantindrà separada en el temps o en l’espai dels aliments no ecològics.
  • És obligatori un contingut mínim del 95% d’ingredients procedents d’agricultura ecològica i complir unes condicions estrictes per al 5% restant.
  • L’aliment s’ha d’etiquetar com a ecològic mitjançant el logotip corresponent: l’Eurofulla.
  • Es fa un control exhaustiu de la traçabilitat que demostri el compliment dels requisits ecològics durant tot el procés.
  • Hi ha una llista limitada d’additius i coadjuvants tecnològics autoritzats per a la seva utilització; es permeten 83 additius enfront dels 322 permesos en la producció no ecològica.
Imatge cedida per Ecovalia.
Clica la imatge per veure el gràfic

Si vols saber més sobre productes ecològics pots trobar més informació en ABC productes ecològics.

Contingut relacionat

  • ABC productes ecològics

Com es pot saber si un ou és ecològic?

El primer que has de fer per identificar si un...

  • ABC productes ecològics

Què és la ramaderia ecològica?

La ramaderia ecològica és respectuosa amb els animals i garanteix...

  • ABC productes ecològics

Com s’identifica un aliment ecològic?

Per garantir que un producte alimentari és ecològic existeix el...

  • ABC productes ecològics

Quins són els beneficis dels productes ecològics?

Les recerques científiques asseguren que els aliments ecològics tenen més...