Política de privacitat i Avís Legal

Compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la política de privacitat

A Ecoveritas, SA (d’ara endavant, Veritas) sempre hem respectat la privacitat dels nostres clients i empleats i hem cuidat al màxim les dades que hem anat recollint al llarg de la nostra història. També hem utilitzat aquestes dades per a allò a què ens han autoritzat totes les persones vinculades d’una manera o altra a Veritas. Amb l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, volem, a més, donar informació més clara sobre el que fem amb les dades i què cal fer en cas de voler deixar de compartir-les amb Veritas.

1. Qui envia les comunicacions?

Les comunicacions les envia Veritas (amb domicili al c/ Diputació, 239, baixos, Barcelona), la cadena de supermercats de productes ecològics líder a Espanya. Enviem tres tipus de comunicacions que explicarem amb més detall després: newsletters, SMS i notificacions al mòbil. Les newsletters i els SMS els enviem a través de dues plataformes que no hem desenvolupat nosaltres: Sendinblue i Salesforce. També compleixen amb el RGPD (Sendinblue / Salesforce).

A més, enviem notificacions al mòbil per a les persones que utilitzen l’app de Veritas. En aquest cas, les dades són al nostre propi sistema intern i les enviem utilitzant software que controlem nosaltres mateixos.

2. Quina informació obtenim i per què?

  • – Nom i cognoms: per poder atendre les persones de manera personalitzada.
  • – Data de naixement : perquè volem enviar les nostres comunicacions a persones majors d’edat i perquè volem felicitar els aniversaris.
  • – Codi postal, població i botiga habitual: perquè enviem informació específica de les nostres botigues, que estan situades en diversos llocs de la geografia d’Espanya i a Andorra. Per exemple, els aniversaris de les botigues.
  • – Telèfon: perquè celebrem tres dies mundials a l’any, en els quals fem un descompte del 10% a tots els nostres clients, i perquè ningú perdi l’oportunitat, avisem via SMS (per a això també hem demanat sempre consentiment).
  • – Gènere: perquè tenim productes per a tots les persones i volem fer arribar informació rellevant a cada subscriptor.
  • – Idioma (català/castellà): enviem comunicacions en tots dos idiomes, però volem fer arribar a cada persona el que li resulti més còmode.

A la nostra pàgina web corporativa (la que estàs visitant ara) també recollim informació sobre cookies que ens serveix per analitzar com s’utilitza la web i així proposar millores en la navegació, en els continguts o en la velocitat de càrrega de la web. Com que és molt extens per especificar-ho aquí, fa temps que tenim aquesta informació publicada en aquest enllaç: https://www.veritas.es/politica-de-cookies/

A més, a l’app de Veritas, preguntem les preferències de dieta per fer recomanacions adequades de productes.

3. Quins canals utilitzem?

  • – Enviament de newsletters.
  • – SMS.
  • – Notificacions a telèfons mòbils.

4. Amb quina freqüència enviem les comunicacions?

Els impactes via newsletter, SMS o notificacions al telèfon mòbil varien segons la setmana i les campanyes actives.

5. Què passa quan algú ens demana que donem de baixa les seves dades?

Abans del RGPD ja havíem dissenyat els nostres sistemes, de manera que quan una persona demana donar de baixa les seves dades, la informació s’esborra totalment del sistema. Actualment tenim dades en dues bases de dades, la interna i la de la plataforma de newsletters. L’esborrament es pot fer de manera manual o de manera automàtica. El procediment que seguim consisteix a fer primer un esborrament automàtic i, posteriorment, fer una verificació manual per garantir que l’esborrament s’ha dut a terme correctament. Finalment, avisem la persona en una última comunicació per escrit que les seves dades han estat eliminades correctament.

6. Amb qui s’ha de contactar a Veritas en cas de dubte o incidència respecte a les dades?


Es pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través del número de telèfon 930 346 443 o el correu electrònic hola@veritas.es.

A continuació, reflectim aquestes qüestions en text legal.

Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Ecoveritas, SA (d’ara endavant Veritas), amb domicili a aquest efecte al carrer Diputació, 247, Barcelona; número de CIF A62772629; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 34.407, foli 12, full B-245.540, inscripció 1a. Servei d’Atenció al client del lloc web.

2. USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal de Veritas atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús que es reflecteixen aquí. Les condiciones esmentades seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
www.veritas.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a internet pertanyents a Veritas o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Veritas no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
Veritas compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’USUARI. Per a això, juntament amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, als serveis que l’USUARI pugui sol·licitar des del servei d’Atenció al client, farà saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i l’informarà de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau.

Així mateix, Veritas informa que dona compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Veritas, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Veritas o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Veritas. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Veritas. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Veritas.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Veritas no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
Veritas es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que a www.veritas.es es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’internet, Veritas no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs ni continguts. En cap cas, Veritas no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ
Veritas es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. GENERALITATS
Veritas perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Veritas podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades aquí, que seran degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents mentre estiguin degudament publicades fins que siguin modificades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Veritas i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.