ABC productes ecològics

Què és la ramaderia ecològica?

La ramaderia ecològica és respectuosa amb els animals i garanteix una qualitat de vida digna, basada en una alimentació de qualitat i bones pràctiques.

Què és la ramaderia ecològica? - ABC producte ecològic - Veritas
cows and cattle stud organic and regenerative agriculture in spring

A la guia ABC productes ecològics t’expliquem quins són les característiques i els beneficis de l’agricultura ecològica.

Cinquena pregunta

Què és la ramaderia ecològica?

Segons la Comissió Europea, els animals ecològics han de tenir unes condicions de vida dignes, on es respectin les seves necessitats biològiques i de comportament. A més, l’alimentació es fa mitjançant pinsos ecològics; als animals herbívors se’ls ha de permetre la pastura, i l’aviram i els porcs tenen accés a patis.

Els allotjaments dels animals en la ramaderia ecològica han de tenir una superfície mínima i permetre l’entrada d’abundant llum natural, estar perfectament ventilats i oferir condicions sanitàries òptimes. La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, una densitat adequada i una alimentació d’alta qualitat. D’altra banda, la medicació preventiva està prohibida, cosa que significa que només es pot tractar un animal en cas d’estricta necessitat.

Ecovalia - Ramaderia ecològica - Veritas
Imatge amb la col·laboració d’Ecovalia
Clica la imatge per fer-la més gran.

Vols saber-ne més? Consulta la primerasegona, tercera i quarta pregunta de la guia. Descarrega’t la guia completa!

Contingut relacionat

  • ABC productes ecològics

Com s’identifica un aliment ecològic?

Per garantir que un producte alimentari és ecològic existeix el...

  • ABC productes ecològics

Quins són els beneficis dels productes ecològics?

Les recerques científiques asseguren que els aliments ecològics tenen més...

  • ABC productes ecològics

Què distingeix els productes amb certificació ecològica?

Som conscients que els productes ecològics són més beneficiosos per...

  • ABC productes ecològics

Què és l’agricultura ecològica?

L’agricultura ecològica és respectuosa amb el medi ambient, promou la...