Nutrició i ciència

Els pesticides poden danyar el sistema nerviós

L’exposició simultània als pesticides pot danyar el sistema nerviós, segons una recerca recent. Un estudi realitzat amb la col·laboració de científics de la Universitat d’Aston (Regne Unit, 2012) aborda el fet que molts pesticides són usats, cada vegada més, en combinacions amb altres pesticides en la lluita contra les plagues dels cultius i que la seva estabilitat assegura la permanència dels fungicides en els productes alimentaris.

Els pesticides poden danyar el sistema nerviós

Es van investigar els efectes de tres fungicides (pyrimethanil, cypronidil i fludioxonil), tant aïlladament com en combinació, sobre cultius cel·lulars O251 i SH-SY5I, que poden ser representatius de les cèl·lules glials i neuronals del sistema nerviós central humà. Al cap de 48 hores, les tres substàncies van mostrar reduccions significatives de l’ATP cel·lular a concentracions que eren més de deu vegades més baixes que les que afecten significativament la viabilitat cel·lular. Els efectes sobre el metabolisme energètic es van reflectir en els marcats efectes tòxics sobre el potencial de la membrana dels mitocondris. A més, es van veure evidències d’estrès oxidatiu en termes d’una caiguda en els tiols cel·lulars juntament amb increments en l’expressió d’enzims associats amb la formació d’espècies reactives, com la GSH peroxidasa i la superòxid-dismutasa. La línia de cèl·lules glials va mostrar una sensibilitat significativa a l’exposició als tòxics en termes de canvis en l’expressió antioxidant dels gens, tot i que la línia neuronal SH-SY5I va exhibir més vulnerabilitat a la toxicitat, que es va expressar en increments en l’expressió de la caspasa-3, la qual cosa indica l’inici de l’apoptosi o mort cel·lular. El cyprodinil va ser el més tòxic dels agents a nivell individual, tot i que l’increment de l’expressió de gens lligats a l’estrès oxidatiu de l’enzim sembla demostrar algun grau de sinergia en la presència de la combinació de pesticides. Carlos de Prada és un prestigiós expert en qüestions mediambientals. Actualment és president del Fons per a la Defensa de Salut Ambiental, una entitat sense ànim de lucre centrada en la conscienciació sobre els efectes del creixement de la contaminació química del món sobre la salut humana. A través del fons documental que estem creant, ens donarà a conèixer les més diverses recerques i temes d’interès.

Contingut relacionat

  • Nutrició i ciència

Els pesticides alteren la microbiota intestinal

Els pesticides alteren la microbiota intestinal, i poden provocar diferents...

  • Nutrició i ciència

Els pesticides poden causar al·lèrgies alimentàries

Els pesticides poden causar al·lèrgies alimentàries, segons la investigació Al·lèrgies...

  • Nutrició i ciència

Els aliments ecològics són més sans, nutritius i sostenibles

Els aliments ecològics són més sans, segons un informe publicat...