Nutrició i ciència

Els pesticides poden causar al·lèrgies alimentàries

Els pesticides poden causar al·lèrgies alimentàries, segons la investigació Al·lèrgies alimentàries associades a l’exposició a pesticides diclorofenoles (Montefiore Medical Center, Nova York, 2012). Els diclorofenoles són un dels pesticides més utilitzats actualment i el seu ús excessiu es relaciona amb la creixent incidència d’al·lèrgies alimentàries en les societats occidentals. Els pesticides poden causar al·lergies alimentàries - Veritas Els autors de la investigació afirmen que els estudis epidemiològics donen suport a la hipòtesi que la reducció a l’exposició a microorganismes en la societat promou l’atòpia. Els diclorofenoles són àmpliament usats com a pesticides i per a la cloració de l’aigua, i mostren un potent efecte bactericida que podria afectar la microflora del medi ambient. No obstant això, no se sap si el seu ús està associat amb una major prevalença d’al·lèrgies. Per avaluar l’associació entre l’exposició als pesticides, que apareixen com a contaminants ambientals (representats pels diclorofenoles), i la sensibilzación al·lèrgica (mesura pels nivells en el sèrum d’IgE al·lergen-específic), es va veure el que succeïen amb una mostra de 2.211 persones de més de 6 anys d’edat, representatives de la població general (amb dades procedents de l’Enquesta Nacional de Salut i Nutrició dels Estats Units -NHANES – 2005 – 2006). Es va considerar que l’exposició a diclorofenoles era alta si els seus nivells en orina eren al 75th percentil o sobre ell. Es van aplicar uns mètodes d’anàlisi de dades, evitant factors de confusió, i els resultats mostraven que la sensibilització a un o més al·lèrgens alimentaris era més comú en aquelles persones exposades a 2 metabòlits dels diclorofenoles. Després d’un ajust multivariable, els nivells de Diclorofenol en l’orina en el percentil 75th o sobre ell estaven associats amb la presència d’una sensibilització alimentària (odds ratio, 1.8; 95% interval de confiança, 1.2-2.5; P = .003) . No es va veure associació entre l’exposició a Diclorofenol i la sensibilització als aero-al·lèrgens només.

Els pesticides poden causar al·lèrgies alimentàries

Els autors de l’estudi conclouen que els nivells més alts de diclorofenoles en orina estan associats a la presència de sensibilització als aliments en la població general dels Estats Units. Així, un excessiu ús de diclorofenoles pot contribuir a la creixent incidència d’al·lèrgies alimentàries en les societats occidentals. Referent a això, la investigadora principal, Elina Jerschow, comentava en un article sobre aquest estudi (Science Daily, Dichlorophenol-containing pesticides linked to food allergies, study finds; Chemical also used teu chlorinate tap water) que, davant d’altres vies d’exposició (com l’aigua contaminada amb el pesticida) “altres fonts de diclofenol, com ara les fruites i verdures tractades amb aquests pesticides, poden tenir un major paper en causar al·lèrgies alimentàries”. Carlos de Prada és un prestigiós expert en qüestions mediambientals. Actualment és president del Fons per a la Defensa a Salut Ambiental, una entitat sense ànim de lucre centrada en la conscienciació sobre els efectes del creixement de la contaminació química del món sobre la salut humana. A través del fons documental que estem creant, ens donarà a conèixer les més diverses investigacions i temes d’interès relacionats amb la salut.

Contingut relacionat

  • Nutrició i ciència

Els aliments ecològics són més sans, nutritius i sostenibles

Els aliments ecològics són més sans, segons un informe publicat...

  • Nutrició i ciència

Els beneficis dels aliments ecològics

Els beneficis dels aliments ecològics són notables, segons un estudi...

  • Nutrició i ciència

Les maduixes ecològiques tenen un potencial anti-cancerígen

Les maduixes ecològiques tenen un potencial anti-cancerigen molt més gran...