Nutrició i ciència

Els beneficis dels aliments ecològics

Els beneficis dels aliments ecològics són notables, segons un estudi realitzat per la Universitat de Newcastle (Regne Unit), basat en la revisió de 343 investigacions científiques (British Journal of Nutrition, 2014). Els beneficis dels aliments ecològics - Veritas

Els beneficis dels aliments ecològics

Més antioxidants

Segons aquesta revisió d’estudis desenvolupada per experts d’universitats i centres de recerca de diferents països, “la concentració d’una sèrie d’antioxidants com ara polifenols són substancialment superiors tant en els cultius ecològics com en els productes alimentaris procedents d’ells”. Es va comprovar, per exemple, que els productes ecològics tenien: 19% més d’àcids fenòlics, 69% més de flavanonas, 51% més de antocianines, etc. Els autors de la revisió destaquen que “molts d’aquests compostos han estat associats a una reducció en el risc de patir malalties cròniques, incloent malalties cardiovasculars i neurodegeneratives, així com diversos tipus de càncer en intervencions dietètiques i estudis epidemiològics”. També van trobar “significatives diferències” en tant al contingut d’altres compostos, com ara minerals, vitamines, favorables en els aliments ecològics.

Menys residus de pesticides

Els experts assenyalen que els productes ecològics tenen una menor presència d’una sèrie de substàncies perjudicials, destacant la seva menor presència de residus de pesticides. Així, afirmen que “la freqüència amb què es detecten residus de pesticides és quatre vegades més alta en els productes no ecològics que en els ecològics”. A més, els productes no ecològics també contenen força més cadmi, un metall pesat tòxic, que els productes ecològics. Carlos de Prada és un prestigiós expert en qüestions mediambientals. Actualment és president del Fons per a la Defensa a Salut Ambiental, una entitat sense ànim de lucre centrada en la conscienciació sobre els efectes del creixement de la contaminació química del món sobre la salut humana. A través del fons documental que estem creant, ens donarà a conèixer les més diverses investigacions i temes d’interès relacionats amb la salut.