Nutrició i ciència

Els aliments ecològics són més nutritius

Una revisió de nombrosos estudis científics confirma que els aliments ecològics són superiors nutricionalment als no ecològics en un 25%. L’informe de The Organic Center 2008 va dur a terme una síntesi de nombrosos estudis científics sobre les diferències nutricionals entre aliments ecològics i no ecològics, i en va avaluar el nivell de qualitat.

Els aliments ecològics són més nutritius

Es van establir comparacions entre les concentracions d’11 nutrients en els dos tipus d’aliments: antioxidants (fenols totals, quercetina i camferol), minerals (potassi i fòsfor), nitrats, proteïna total i precursors de vitamines A, C i E. El resultat: els aliments ecològics van ser superiors en un 61% dels casos. En mesurar polifenols i antioxidants els productes ecològics van ser superiors en un 75% de les ocasions. Les concentracions de nutrients també eren clarament millors en els ecològics i en alguns nutrients la quantitat superada en més d’un 31% als no ecològics. Així, en un alt percentatge de les mostres comparades (78%), els aliments ecològics superaven els no ecològics en ordres superiors a l’11%, mentre que en un 22% de les mostres els ecològics avantatjaven els no ecològics en ordres millors del 0-10%. En general, sobre els 236 parells de mostres analitzades i els 11 nutrients tinguts en compte, els aliments ecològics van ser millors nutricionalment gairebé en un 25%. Carlos de Prada és un prestigiós expert en qüestions mediambientals. Actualment és president del Fons per a la Defensa de Salut Ambiental, una entitat sense ànim de lucre centrada en la conscienciació sobre els efectes del creixement de la contaminació química del món sobre la salut humana. A través del fons documental que estem creant, ens donarà a conèixer les més diverses recerques i temes d’interès.