Ara a Veritas

Sortegem 50 cistelles amb producte vegà

Sorteo de productos veganos 2021

Bases del sorteig “Un món vegetal per descobrir”. Ecoveritas, SA, domiciliada a Barcelona, carrer Diputació, número 239, 08007 Barcelona, i amb CIF A62772629, du a terme la campanya “Un món vegetal per descobrir”, del 29 d’abril al 26 de maig del 2021.

I. OBJECTIU

El sorteig “Un món vegetal per descobrir” s’organitza amb la finalitat de premiar la fidelitat dels nostres clients sortejant 50 cistelles amb productes vegetals entre tots els clients membres del Club Veritas/Ecorganic que hagin acceptat les bases.

II. PERÍODE

El període de participació en la promoció serà del 29 d’abril al 26 de maig de 2021.

III. PARTICIPANTS

Tindran dret a participar en la promoció “Un món vegetal per descobrir” tots els compradors de més de 18 anys que tinguin, com a mínim, un tiquet de compra de qualsevol de les botigues Veritas i/o Ecorganic i hagin acceptat les bases penjades a www.veritas.es. No poden participar en el sorteig els treballadors de Veritas ni d’empreses del grup.

IV. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Cada compra en una botiga Veritas o Ecorganic és vàlida per a una participació en el sorteig. Com més tiquets tingui un client durant el període, més possibilitats tindrà de guanyar una de les cistelles. El client haurà d’accedir a la web www.veritas.es i acceptar les bases legals de la promoció.

Els regals no es podran bescanviar ni per un altre regal ni pel seu import en metàl·lic.

A la caixa no es dividiran les compres d’un mateix usuari per tenir més d’un tiquet de compra que doni dret a més d’una participació en el sorteig.

V. DIFUSIÓ DE LA PROMOCIÓ

El sorteig “Un món vegetal per descobrir” es donarà a conèixer per cartelleria, a la nostra pàgina web i en publicitat online.

VI. DADES PERSONALS

No es recaptaran dades personals de cap mena per a aquesta promoció.

VII. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la promoció implica l’acceptació de les presents bases per part dels interessats.