Condicions – Targeta regal

Condicions generals d’utilització de targetes
regal Veritas

Condicions targeta regal - Veritas

A continuació podreu consultar les condicions de la targeta regal de Veritas:

 1. La Targeta Regal VERITAS és propietat d’ECOVERITAS, SA, amb domicili a aquest efecte al carrer Diputació, 247, Barcelona, número de CIF A62772629.
 2. La Targeta Regal VERITAS només podrà ser utilitzada exclusivament a les botigues físiques VERITAS o ECORGANIC, i no es podrà utilitzar a la botiga online de VERITAS (shop.veritas.es).
 3. La Targeta Regal VERITAS pot pagar-se a través de qualsevol de les formes de pagament admeses a les botigues VERITAS. En cap cas podrà pagar-se amb una altra targeta regal.
 4. El saldo de la Targeta Regal VERITAS no podrà reemborsar-se ni bescanviar-se per diners.
 5. S’acceptarà la devolució de la Targeta Regal VERITAS que no hagi estat utilitzada, dins dels terminis següents i en tot cas respectant el termini establert legalment:
  1. La Targeta Regal VERITAS comprada a qualsevol de les botigues VERITAS podrà retornar-se en el termini màxim d’UN MES des de la data de compra.
  2. L’import pagat per la Targeta Regal VERITAS es retornarà en la mateixa manera en què hagi estat abonat. Serà imprescindible la presentació del tiquet original de compra i, si escau, la targeta de pagament i el resguard de l’operació.
  3. L’import d’aquesta haurà de coincidir amb el del tiquet per poder procedir a la devolució.
 6. La Targeta Regal VERITAS pot utilitzar-se tantes vegades com es vulgui fins a esgotar l’import total pel qual ha estat comprada. La targeta no té data de caducitat.
 7. El saldo romanent a la Targeta Regal VERITAS a cada moment és la diferència entre el saldo disponible en el moment immediatament anterior a fer una compra i l’import corresponent utilitzat per al pagament de tal compra. Si la compra excedeix el saldo disponible a la targeta, la diferència podrà pagar-se a través de qualsevol forma de pagament acceptada a les botigues VERITAS.
 8. En qualsevol moment, es podrà consultar el saldo disponible a la Targeta Regal VERITAS a les botigues VERITAS. Excepte prova en contra, el saldo disponible a la Targeta Regal VERITAS a cada moment serà el que determini la caixa utilitzada a les botigues VERITAS.
 9. Els productes adquirits amb la Targeta Regal VERITAS a les botigues VERITAS estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que la resta dels productes comprats en aquestes botigues. La devolució es carregarà a la mateixa Targeta Regal.
 10. El límit de càrrega de la Targeta Regal VERITAS és de 300 €.
 11. La Targeta Regal VERITAS no és recarregable. Per tant, en esgotar-se el seu saldo, el client podrà adquirir una nova targeta per continuar efectuant compres.
 12. En l’acte de compra, l’ús de la Targeta Regal VERITAS suplirà els mitjans de pagament habituals, com l’efectiu o la targeta de crèdit, per la qual cosa en aquest acte es repercutirà l’IVA de cada article en el tiquet de compra, per poder pagar amb la Targeta Regal.
 13. La compra de la Targeta Regal VERITAS no acumularà ECOS al seu compte del Club Veritas. No així, les compres pagades amb la targeta, que si acumularan ECOS sempre i quan el/la comprador/a s’identifiqui com a membre del Club Veritas.
 14. La Targeta Regal VERITAS no estarà subjecta a promocions o descomptes vigents en el moment de la seva compra. Per tant, en adquirir-la no podran aplicar-se descomptes comercials globals (dies mundials o similars) ni els descomptes exclusius de personal o de col·lectius.
 15. Per contra, les compres fetes amb la Targeta Regal VERITAS com a mitjà de pagament podran incloure els descomptes o promocions habituals.
 16. La Targeta Regal VERITAS no podrà ser utilitzada per a finalitats publicitàries o de promoció de productes o serveis comercialitzats per tercers aliens a l’emissor d’aquesta targeta, excepte autorització prèvia i per escrit d’aquest.
 17. L’adquisició i/o l’ús de la Targeta Regal VERITAS implica l’acceptació íntegra d’aquestes condicions de la targeta regal generals, disponibles a les botigues VERITAS i www.veritas.es.
 18. La Targeta Regal VERITAS és un document al portador. La responsabilitat de l’ús i la custòdia de la targeta correspon exclusivament al seu tenidor. No es reemplaçarà la Targeta Regal VERITAS en cas de robatori, pèrdua, extraviament o deteriorament, si bé VERITAS es reserva el dret a reemplaçar la targeta en cas de canvi de format d’aquesta.
 19. Les Targetes Regal VERITAS originàriament obtingudes de manera il·lícita seran nul·les, no podran utilitzar-se per a la compra de béns i el seu import no serà reemborsat.

Si t’has llegit les condicions de la Targeta Regal Veritas i encara tens dubtes, consulta les preguntes freqüents.