Nutrició i ciència

Els tomàquets ecològics són més nutritius

Els tomàquets ecològics són més nutritius que els no ecològics i també tenen més compostos polifenòlics. Així ho demostra un estudi dut a terme durant dos anys amb dos tipus de tomàquets: estàndard i cirerol. El 2012 un equip d’investigadors de la Universitat de Ciències de la Vida de Varsòvia (Polònia) va analitzar el contingut d’antioxidants dels tomàquets, que com és sabut en contenen un alt nivell: vitamina C, polifenols (incloent-hi flavonoides) i carotenoides (com el licopè i el betacarotè). En l’estudi es va tenir en compte que alguns treballs ja havien mostrat que els fruits ecològics tenien un nivell més alt de compostos bioactius que els no ecològics, però que no tots els estudis eren consistents respecte d’això. Advertien que els nivells de carotenoides i compostos fenòlics són molt variables i es poden veure afectats per la maduresa, el genotip i el cultiu. L’objectiu de la recerca era comparar els efectes dels sistemes de producció ecològica i no ecològica sobre les propietats químiques i els compostos fenòlics de dues varietats diferents (estàndard i cirerol) en dos anys (dues estacions de creixement) en tres cultius ecològics i en tres de no ecològics.

Els tomàquets ecològics són més nutritius

El resultat del primer any va mostrar que els ecològics tenien un quocient més alt de sucres reductors/àcids orgànics i contenien un nivell significativament superior de sucres totals, vitamina C i flavonoides totals (3-quercetinarutinosida i miricetina) en comparació amb els no ecològics. El segon any, els ecològics contenien significativament més vitamina C, quercetina 3-O-glucòsid i àcid clorogènic, miricetina i kaempferol que els no ecològics. La conclusió és que el sistema de producció ecològica afecta els paràmetres de qualitat, com el valor nutricional i el contingut de compostos fenòlics, i que el segon factor determinant és el tipus de tomàquet. Carlos de Prada és un prestigiós expert en qüestions mediambientals. Actualment és president del Fons per a la Defensa de Salut Ambiental, una entitat sense ànim de lucre centrada en la conscienciació sobre els efectes del creixement de la contaminació química del món sobre la salut humana. A través del fons documental que estem creant, ens donarà a conèixer les més diverses recerques i temes d’interès.

Contingut relacionat

  • Nutrició i ciència

Crema freda de tomàquet

Crema freda de tomàquet! Recepta preparada pel reconegut xef Sergi...

  • Nutrició i ciència

Què passa després d’una setmana de dieta ecològica

Científics australians demostren que una setmana de dieta ecològica redueix...