Bases per a la campanya: La Ruleta Veritas 2022

BASES. Ecoveritas, SA, domiciliada a Barcelona, carrer, Diputació, número 239, 08007, i amb CIF A62772629, du a terme la campanya “La Ruleta Veritas”, durant el mes d’octubre de 2022.

I. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

La promoció s’organitza amb la finalitat de premiar la fidelitat dels nostres clients regalant articles per compres superiors a quinze euros a totes les botigues físiques Veritas i vint euros a totes les botigues Ecorganic & Veritas. Aquesta promoció no està inclosa a la botiga d’Andorra. La botiga online hi participa donant un regal sorpresa per a totes les compres. Es pot consultar les botigues Veritas a www.veritas.es/tiendas/

II. PERÍODE

El període de participació en la promoció serà de l’1 al 31 d’octubre de 2022 o fins que s’esgotin les existències (170.000 productes repartits entre totes les botigues Veritas). Aquesta promoció no s’aplicarà el 21 d’octubre, Dia Mundial de l’Ecoalimentació, ni per tirar a la ruleta ni per bescanviar cupons o vals de descompte.

III. PARTICIPANTS

Tindran dret a participar en la promoció “La Ruleta Veritas” tots els compradors majors de 18 anys que tinguin un tiquet de compra de 15 euros o superior, o de 20 euros o superior per a les botigues Ecorganic & Veritas. No poden participar en el sorteig els treballadors de Veritas ni els seus familiars.

IV. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Cada compra a una botiga Veritas genera un tiquet de compra. Cada tiquet de compra dona dret a fer una tirada a La Ruleta Veritas. A la ruleta hi ha 12 caselles que donen premis directes: productes gratis, un val cupó d’un 15% de descompte en fruita i verdura, un val cupó d’un 15% de descompte en plats de la Cuina Veritas, un val cupó d’un 15% de descompte en productes de la secció drogueria, higiene personal o perfumeria, i un descompte de nou euros en la compra online (amb una compra mínima 60 euros).

Un cop girada la ruleta, no es podrà canviar els regals ni intercanviar el valor del regal en efectiu o en un descompte del seu valor en la compra.

Els vals cupó d’un 15% o els nou euros online seran sempre per a una compra següent, amb una durada màxima de fins al 15 de novembre del 2022.

A la caixa no es podran dividir les compres d’un mateix usuari per tenir més d’un tiquet de compra que doni dret a més d’una tirada a la ruleta.

Tal com s’indica en el punt II, el dia 21 d’octubre no es podrà aplicar el 15% de descompte en la propera compra, ni cap tiquet donarà dret a una tirada a la ruleta.

V. DIFUSIÓ DE LA PROMOCIÓ

La promoció es donarà a conèixer per cartelleria, a la nostra pàgina web i en publicitat online.

VI. DADES PERSONALS

No es recaptaran dades personals de cap tipus per a aquesta promoció.

VII. FISCALITAT

Als premis de la present promoció els serà aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persona físiques (en endavant IRPF) i de modificació parcial de les lleis sobre els impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, i el Reial decret núm. 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el seu reglament i les seves modificacions posteriors, de manera que, si escau, correspondrà a Ecoveritas, SA la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent de l’IRPF. De conformitat amb la normativa esmentada, s’informa als participants en la present promoció que els premis concedits per la participació en el concurs tenen la qualificació de rendiments del treball en espècie, segons s’estableix en l’article 17.1 en relació amb l’article 42 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

VIII. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la promoció implica l’acceptació d’aquestes bases per part dels interessats.